Kontakt

Om du har frågor som inte finns besvarade under Frågor och Svar, eller om du har synpunkter på studien, så kan du kontakta oss på följande uppgifter:

Kontaktperson

Annelie Bilger

Forskningssjuksköterska

Telefonnummer

070251 71 07

Mejladress

aries@meb.ki.se

Om du har frågor angående databehandling och hantering av privata uppgifter så kan du kontakta Karolinska Institutets dataskyddsombud på telefonnummer: 08-524 800 00, eller mail: dataskyddsombud@ki.se.

 

Om du är journalist och vill ha ytterligare information om ätstörningar eller pågående forskning kan du givetvis kontakta någon av oss som arbetar med ARIES-studien (ARIES-teamet). Vi ber också dig som är journalist eller arbetar med media på annat sätt att beakta de riktlinjer för ansvarsfull pressrapportering om ätstörningar som har tagits fram av Frisk & Fri- Riksföreningen mot ätstörningar. Du kan läsa mer om det här.

ARIES-teamet

Lisa Dinkler

Lisa är ansvarig forskare för ARIES och biträdande lektor i psykiatrisk epidemiologi vid Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik (MEB), Karolinska Institutet. Hon är utbildad till psykolog i Tyskland och har forskat på ätstörningar sedan 2014. Idag leder hon all ARFID forskning på CEDI och är ansvarig forskare för ARIES. Med hjälp av epidemiologi, tvillingstudier samt genetiska studier försöker hon förstå orsakerna bakom ARFID samt dess förlopp och följder. 

 

”Ämnet ARFID ligger mig varmt om hjärtat och det gör mig glad att det har uppmärksammats mer och mer de senaste åren, såväl i svenska media som i sjukvården. Med ARIES har vi äntligen en studie där de drabbade kan aktivt bidra till forskning. Jag har många förhoppningar om kunskaperna som vi kommer få ut av den här studien och hoppas att de verkligen kommer komma de drabbade till nytta.” 

Kontakt: lisa.dinkler@ki.se

Cynthia Bulik

Cynthia är Professor vid Karolinska institutet och vid University of North Carolina Chapel Hill, USA. Hon är involverad i ett stort antal olika forskningsprojekt inom ätstörningar i fler än 20 länder. Hon är grundare och chef för Centre for Eating Disorders Innovation (CEDI) vid MEB, en enhet som bedriver flera olika forskningsprojekt inom ätstörningar samt grundare och chef för Center of Excellence for Eating Disorders (CEED) vid University of North Carolina. Som forskare och klinisk psykolog har hon sedan 1992 forskat på och behandlat personer med ätstörningar. Hon har publicerat över 700 artiklar om ätstörningar samt skrivit 7 böcker. 

 

 

Picture of Afrouz Abbaspour

Afrouz Abbaspour

Afrouz är forskningsspecialist vid MEB, Karolinska Institutet. Med en bakgrund inom mikrobiologi leder hon samtliga aspekter av ARIES som relaterar till tarmmikrobiotan. Hennes forskning, där hon undersöker tarmmikrobiotans roll i ARFID, kommer att bidra till en ökad förståelse av den underliggande biologin hos ARFID. Dessutom är hon aktivt involverad i planeringen och uppstarten av ARIES-studien tillsammans med huvudansvariga forskare och teamet.

Picture of Bengt Fundin

Bengt Fundin

Bengt är hjärnforskare och verksamhetschef för Centre for Eating Disorders Innovation (CEDI) vid Karolinska Institutet och ansvarar för de pågående studierna vid forskningscentrumet. Tillsammans med ansvariga forskare Cynthia Bulik och Lisa Dinkler samt hela ARIES-teamet så har han planerat och startat upp ARIES-studien i Sverige.

Picture of Annelie Bilger

Annelie Bilger

Annelie är forskningssjuksköterska och arbetar som​ projektledare och kontaktperson för ARIES ​där hon koordinerar rekryteringen​
och insamlingen av prover och data till studien.

Picture of Stina Borg

Stina Borg

Stina är utbildad civilingenjör inom bioteknik och jobbar som systemutvecklare och databasadministratör. Hennes roll i ARIES handlar om utvecklingen av den tekniska IT-plattformen, exempelvis med webbsidan, databasen och automationer. 

Picture of Erik Everett Palm​

Erik Everett Palm​

Erik jobbar som systemutvecklare och har en bakgrund inom bioinformatik. I ARIES-studien medverkar han i utvecklingen av IT plattformen, bland annat med enkäter, samtyckeshantering och webbsidan.

Picture of Marie Carp

Marie Carp

Marie arbetar som forskningssjuksköterska och har medverkat till att starta upp ARIES-studien i Sverige. 

Picture of Malin Rådström

Malin Rådström

Malin arbetar som projektassistent och har​ medverkat till att starta upp ARIES-studien i Sverige.​