Vill du och ditt barn delta i studien?

Vi söker dig som har barn mellan 6 och 14 år med erfarenhet av undvikande/restriktiv ätstörning (ARFID). Om du och ditt barn inte har en ätstörning kan ni delta som kontrollpersoner. 

Här följer en beskrivning av vad som händer i ARIES-studien. 

Vem kan delta?

För att delta i studien måste ditt barn uppnå vissa kriterier. Du kan läsa mer om kriterierna för deltagandet här:

Ta del av studieinformationen

Läs igenom studieinformationen och informera ditt barn om studien med hjälp av den åldersanpassade informationen. 

Anmäl ditt barn till studien

För att delta loggar du in och samtycker till studien med ditt BankID. Du hittar länken till anmälan längre ner på denna sidan.

 • Vi behöver samtycke från barnets alla registrerade vårdnadshavare.
 • Vill ni anmäla flera barn så gör ni en anmälan i taget.

Svara på screeningfrågor

Efter att en vårdnadshavare har samtyckt så länkas ni vidare till screeningfrågor som avgör om ert barn uppfyller kriterierna för att delta.

Besvara ARIES frågeformulär

ARIES-enkäten innehåller frågor om ditt barns beteende kring mat och ätande, livsstil och hälsa. 

Provtagning i hemmet

Vi skickar hem ett kit för provtagning där vi ber dig att hjälpa ditt barn att lämna ett salivprov och möjligtvis ett avföringsprov.

Njut av en bioupplevelse

Som tack för din medverkan i studien får ni två biobiljetter.

Två biobiljetter skickas till er när enkäten är klar och prov inkommit.

Kriterier för deltagandet

För att vara med i ARIES-studien krävs följande:

Generella kriterier
 • Ditt barn är mellan 6 och 14 år
 • Ditt barn är inte diagnosticerad med måttlig eller svår intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) 
 • Ni är folkbokförda i Sverige
 • Du och eventuell annan vårdnadshavare har giltigt BankID

Man kan delta som fallperson eller som kontrollperson. Se kriterier för respektive grupp nedan:

 • Mitt barn har eller har haft en undvikande/restriktiv ätstörning (symtom eller diagnos)
 • Mitt barn har aldrig haft en annan ätstörning (t.ex. anorexia nervosa, bulimia nervosa, eller hetsätningsstörning)
 • Mitt barn har aldrig haft ätstörningssymtom
 • Mitt barn är fri från andra allvarliga psykiatriska sjukdomar (t.ex. svår depression, tvångssyndrom eller ångestsjukdom som har krävt sjukhusvistelse)
 • Inga av mitt barns förstagradssläktingar (föräldrar, syskon, halvsyskon) har eller har haft en ätstörning

Vad innebär screening?

Screeningen tar ca 15 minuter och innehåller frågor relaterat till mat och ätande. Resultatet från screeningfrågorna visar om ditt barn uppfyller kriterierna för att bli inkluderad i ARIES-studien som fallperson eller som kontrollperson. Om ni uppfyller kriterierna för att delta länkas ni vidare till ARIES-enkäten.

Om ni inte uppfyller kriterierna för någon av grupperna och exkluderas från studien är ni välkomna att delta i någon annan av våra studier vid CEDI. 

Information om enkäten

Enkäten består av två delar, den första delen är obligatorisk och tar ca 30-40 minuter att fylla i medan den andra delen är frivillig och tar ca 20 minuter. Vi uppskattar om du tar dig tid att besvara den frivilliga delen också. 

Endast en vårdnadshavare besvarar enkäten.

Barn mellan 12 och 14 år har möjlighet att själva besvara en frivillig självskattningsenkät.

Provtagning

Salivprov

(Obligatorisk)

Provet tas hemma och tar ungefär 10 minuter. Salivet samlas upp i ett provrör som skickas tillbaka till Karolinska Institutets Biobank i ett förfrankerat kuvert. 

Avföringsprov

(Frivillig)

Om ni väljer att medverka i tilläggstudien så ber vi ert barn att lämna ett avföringsprov som tas hemma och skickar tillbaka tillsammans med salivprovet.