ARFID InitiativE Sweden (ARIES) är den första stora studien för att undersöka hur genetiska och miljömässiga faktorer påverkar uppkomsten av ARFID. 

Läs mer här

Vad är ARFID?

Varför är ARIES en
viktig studie?

Vad innebär det att delta i ARIES?

Om ARIES för barn

 

 

Nu lanserar vi ARIES-studien

Under April 2024 startar vi rekryteringen till ARIES. Resultaten från studien kommer att öka vår förståelse av ARFID och på sikt leda till bättre diagnostik och effektivare behandling.

Att söka hjälp för en ätstörning

Här hittar du länkar till vård- och stödorganisationer om du har eller misstänker att du eller en närstående person har en ätstörning.

Läs mer här.