Studieinformation för barn

Ditt barn måste ge dig sitt muntliga samtycke till att medverka i studien. Följande animering kan du visa och använda för att förklara vad studien handlar om.